Sticker MOTTO

PRnews2

{tab ข่าวประชาสัมพันธ์}

 การจัดหาผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ของสหกรณืผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่สีทอง จำกัด new icon

{tab จัดซื้อจัดจ้าง}

 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง

{tab ข่าวรับสมัครงาน}

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ new icon

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ new icon

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

 

 

Untitled 2  

   

Pictures Canon icon   ภาพข่าวและกิจกรรม