ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Gif 13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 20061219160015263

Gif 13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 

Gif 13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
Gif 13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
Gif 13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2
Gif 13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
Gif 13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
Gif 13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
Gif 13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Gif 13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   

 

11109

 

 

icon news

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

open book คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

open book อำนาจ หน้าที่ ของหน่วยงาน

open book คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

open book การจัดซื้อจัดจ้าง

open book พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542

open book กฎหมาย คำสั่ง หนังสือเวียน อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์     

    

 

 

weblink

agricoop1 ห้ามaudit5 ห้ามอินทราเน็ตห้าม

เว็บเมลห้ามsalary2587