รายละเอียด>>>>>

Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 629/2560 ลว 27 พ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16  i new
Next 16x16

คำสั่งกรมฯ ที่ 621/2560 ลว 15 พ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการDownload 16x16  i new

Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 627/2560 ลว 17 พ.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (5 ราย) Download 16x16  i new
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 625/2560 ลว 17 พ.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (2 ราย) Download 16x16  i new
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 620/2560 ลว 15 พ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิDownload 16x16  i new
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 624/2560 ลว 17 พ.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (4 ราย) Download 16x16  i new
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 616/2560 ลว 13 พ.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (4 ราย) Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 612/2560 ลว 8 พ.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (10 ราย) Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 611/2560 ลว 8 พ.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (1 ราย) Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 609/2560 ลว 8 พ.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย) Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 608/2560 ลว 8 พ.ย. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 607/2560 ลว 8 พ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16  i new
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 605/2560 ลว 6 พ.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (2 ราย) Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 604/2560 ลว 6 พ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 603/2560 ลว 6 พ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 602/2560 ลว 3 พ.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (4 ราย) Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 595/2560 ลว 2 พ.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (7 ราย) Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 594/2560 ลว 2 พ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 590/2560 ลว 1 พ.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (4 ราย) Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 589/2560 ลว 31 ต.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 588/2560 ลว 31 ต.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (5 ราย) Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 587/2560 ลว 31 ต.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (3 ราย) Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 586/2560 ลว 31 ต.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 585/2560 ลว 27 ต.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16
Next 16x16

คำสั่งกรมฯ ที่ 584/2560 ลว 25 ต.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 580/2560 ลว 25 ต.ค. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการDownload 16x16 
Next 16x16

คำสั่งกรมฯ ที่ 568/2560 ลว 17 ต.ค. 60 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16
Next 16x16

คำสั่งกรมฯ ที่ 566/2560 ลว 17 ต.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16
Next 16x16

คำสั่งกรมฯ ที่ 553/2560 ลว 16 ต.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 571/2560 ลว 17 ต.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย) Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 567/2560 ลว 17 ต.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (3 ราย) Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 565/2560 ลว 17 ต.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (4 ราย) Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 560/2560 ลว 17 ต.ค. 60 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 559/2560 ลว 17 ต.ค. 60 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 557/2560 ลว 16 ต.ค. 60 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 556/2560 ลว 16 ต.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 552/2560 ลว 16 ต.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 551/2560 ลว 16 ต.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 548/2560 ลว 16 ต.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 545/2560 ลว 10 ต.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 544/2560 ลว 10 ต.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16
Next 16x16 

คำสั่งกรมฯ ที่ 542/2560 ลว 10 ต.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไปDownload 16x16

Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 540/2560 ลว 10 ต.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 539/2560 ลว 10 ต.ค. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 537/2560 ลว 6 ต.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 536/2560 ลว 6 ต.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 535/2560 ลว 6 ต.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 534/2560 ลว 6 ต.ค. 60 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 532/2560 ลว 5 ต.ต. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 529/2560 ลว 5 ต.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้นสังกัดเดิมและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ตามแนวทางระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 527/2560 ลว 5 ต.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 526/2560 ลว 5 ต.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 525/2560 ลว 5 ต.ค. 60 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 523/2560 ลว 4 ต.ค. 60 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 522/2560 ลว 4 ต.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 521/2560 ลว 4 ต.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 520/2560 ลว 4 ต.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 519/2560 ลว 4 ต.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 518/2560 ลว 4 ต.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 516/2560 ลว 3 ต.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ Download 16x16
Next 16x16

คำสั่งกรมฯ ที่ 512/2560 ลว 28 ก.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 506/2560 ลว 26 ก.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 505/2560 ลว 26 ก.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้นสังกัดเดิม Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 504/2560 ลว 26 ก.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้นสังกัดเดิม Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 495/2560 ลว 22 ก.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 494/2560 ลว 22 ก.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 492/2560 ลว 22 ก.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16

คำสั่งกรมฯ ที่ 487/2560 ลว 20 ก.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 484/2560 ลว 20 ก.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 483/2560 ลว 20 ก.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 478/2560 ลว 20 ก.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 477/2560 ลว 18 ก.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 476/2560 ลว 18 ก.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 475/2560 ลว 15 ก.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 474/2560 ลว 15 ก.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 473/2560 ลว 15 ก.ย. 60 เรื่อง แก้ไขอัตราเงินเดือนในคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 471/2560 ลว 14 ก.ย. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 465/2560 ลว 12 ก.ย. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 463/2560 ลว 11 ก.ย. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 460/2560 ลว 7 ก.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 458/2560 ลว 6 ก.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 459/2560 ลว 6 ก.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 456/2560 ลว 5 ก.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 454/2560 ลว 5 ก.ย. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 452/2560 ลว  4 ก.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 447/2560 ลว 31 ส.ค. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการDownload 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 442/2560 ลว 31 ส.ค. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 441/2560 ลว 30 ส.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 438/2560 ลว 30 ส.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนDownload 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 434/2560 ลว 24 ส.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 433/2560 ลว 24 ส.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 432/2560 ลว 23 ส.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 431/2560 ลว 23 ส.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 429/2560 ลว 22 ส.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 428/2560 ลว 18 ส.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 420/2560 ลว 17 ส.ค. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 411/2560 ลว 11 ส.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 403/2560 ลว 7 ส.ค. 60 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 401/2560 ลว 2 ส.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 400/2560 ลว 2 ส.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 399/2560 ลว 2 ส.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 398/2560 ลว 1 ส.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 397/2560 ลว 1 ส.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 396/2560 ลว 1 ส.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 391/2560 ลว 26 ก.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 390/2560 ลว 26 ก.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 388/2560 ลว 26 ก.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 386/2560 ลว 26 ก.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 381/2560 ลว 24 ก.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 373/2560 ลว 21 ก.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 372/2560 ลว 20 ก.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 366/2560 ลว 19 ก.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 363/2560 ลว 17 ก.ค. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 359/2560 ลว 13 ก.ค. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 356/2560 ลว 13 ก.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16

คำสั่งกรมฯ ที่ 355/2560 ลว 13 ก.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16 

Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 349/2560 ลว 7 ก.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16

คำสั่งกรมฯ ที่ 348/2560 ลว 7 ก.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 

Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 346/2560 ลว 6 ก.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 345/2560 ลว 6 ก.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 337/2560 ลว 3 ก.ค. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 335/2560 ลว 3 ก.ค. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 334/2560 ลว 30 มิ.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 333/2560 ลว 30 มิ.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 332/2560 ลว 30 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 330/2560 ลว 29 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 328/2560 ลว 27 มิ.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 327/2560 ลว 27 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 321/2560 ลว 12 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ  Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 319/2560 ลว 22 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 318/2560 ลว 22 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 316/2560 ลว 22 มิ.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 309/2560 ลว 15 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 311/2560 ลว 16 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 310/2560 ลว 16 มิ.ย. 60 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 307/2560 ลว 14 มิ.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 306/2560 ลว 14 มิ.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 305/2560 ลว 14 มิ.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 304/2560 ลว 13 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 302/2560 ลว 12 มิ.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 301/2560 ลว 9 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 300/2560 ลว 9 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 297/2560 ลว 9 มิ.ย. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 292/2560 ลว 8 มิ.ย. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 287/2560 ลว 5 มิ.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 285/2560 ลว 5 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 284/2560 ลว 5 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 283/2560 ลว 5 มิ.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 282/2560 ลว 5 มิ.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 277/2560 ลว 31 พ.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ  Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 254/2560 ลว 26 พ.ค. 60 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานและตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 253/2560 ลว 26 พ.ค.60 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับคุณวุฒิ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์)  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 250/2560 ลว 23 พ.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป  Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 249/2560 ลว 23 พ.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 243/2560 ลว 19 พ.ค. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 246/2560 ลว 19 พ.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 242/2560 ลว 19 พ.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 240/2560 ลว 18 พ.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 236/2560 ลว 17 พ.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฎิบัติหน้าที่ราชการต้นสังกัดเดิม  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 235/2560 ลว 17 พ.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 234/2560 ลว 16 พ.ค. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 230/2560 ลว 16 พ.ค. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  Download 16x16   
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 228/2560 ลว 11 พ.ค. 60 เรื่อง แก้ไขอัตราเงินเดือนในคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ Download 16x16   
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 223/2560 ลว 5 พ.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 222/2560 ลว 5 พ.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 220/2560 ลว 5 พ.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 216/2560 ลว 28 เม.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 215/2560 ลว 28 เม.ย. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 218/2560 ลว 1 พ.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 210/2560 ลว 26 เม.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 207/2560 ลว 24 เม.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 204/2560 ลว 21 เม.ย. 60 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างDownload 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 202/2560 ลว 21 เม.ย. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 201/2560 ลว 21 เม.ย. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 200/2560 ลว 21 เม.ย. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 199/2560 ลว 21 เม.ย. 60 เรืื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 189/2560 ลว 10 เม.ย. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 186/2560 ลว 7 เม.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 185/2560 ลว 7 เม.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 184/2560 ลว 7 เม.ย. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 177/2560 ลว 4 เม.ย. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 176/2560 ลว 4 เม.ย. 60 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 158/2560 ลว 29 มี.ค. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 157/2560 ลว 29 มี.ค. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 168/2560 ลว 30 มี.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้นสังกัดเดิม Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 161/2560 ลว 29 มี.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 154/2560 ลว 28 มี.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 153/2560 ลว 28 มี.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 152/2560 ลว 28 มี.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 150/2560 ลว 27 มี.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 144/2560 ลว 23 มี.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 142/2560 ลว 22 มี.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้นสังกัดเดิม Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 141/2560 ลว 22 มี.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 138/2560 ลว 22 มี.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 129/2560 ลว 17 มี.ค. 60 เรื่อง มอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 133/2560 ลว 20 มี.ค. 60 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 130/2560 ลว 17 มี.ค. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 125/2560 ลว 17 มี.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 124/2560 ลว 15 มี.ค. 60 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 122/2560 ลว 13 มี.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 119/2560 ลว 10 มี.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 118/2560 ลว 10 มี.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 117/2560 ลว 10 มี.ค. 60 เรื่อง จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 120/2560 ลว 10 มี.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 116/2560 ลว 9 มี.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 113/2560 ลว 7 มี.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 105/2560 ลว 1 มี.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 103/2560 ลว 1 มี.ค. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  Download 16x16  ลำดับที่ 1 - 30 และลำดับที่ 31 - 57 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 92/2560 ลว 20 ก.พ. 60 เรื่อง แก้ไขอัตราเงินเดือนในคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 101/2560 ลว 28 ก.พ. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 100/2560 ลว 28 ก.พ. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 95/2560 ลว 24 ก.พ. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 94/2560 ลว 23 ก.พ. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 89/2560 ลว 20 ก.พ. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 88/2560 ลว 20 ก.พ. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 79/2560 ลว 15 ก.พ. 60 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 76/2560 ลว 10 ก.พ. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 74/2560 ลว 10 ก.พ. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 73/2560 ลว 10 ก.พ. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 70/2560 ลว 10 ก.พ. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 67/2560 ลว 10 ก.พ. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 64/2560 ลว 7 ก.พ. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 63/2560 ลว 7 ก.พ. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 56/2560 ลว 3 ก.พ. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 66/2560 ลว 7 ก.พ. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 61/2560 ลว 6 ก.พ. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 60/2560 ลว 6 ก.พ. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 58/2560 ลว 3 ก.พ. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 57/2560 ลว 3 ก.พ. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 54/2560 ลว 3 ก.พ. 60 เรื่อง แก้ไขเงินเดือนในคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์(เฉพาะราย) Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 52/2560 ลว 1 ก.พ. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 51/2560 ลว 1 ก.พ. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 46/2560 ลว 31 ม.ค. 60 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 42/2560 ลว 26 ม.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 39/2560 ลว 25 ม.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 38/2560 ลว 25 ม.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 37/2560 ลว 25 ม.ค. 60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 36/2560 ลว 25 ม.ค. 60 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 31/2560 ลว 23 ม.ค. 60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 32/2560 ลว 23 ม.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 28/2560 ลว 19 ม.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 27/2560 ลว 19 ม.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 26/2560 ลว 19 ม.ค. 60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 25/2560 ลว 19 ม.ค. 60 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 24/2560 ลว 19 ม.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 20/2560 ลว 18 ม.ค. 60 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  Download 16x16  
Next 16x16

คำสั่งกรมฯ ที่ 2/2560 ลว 10 ม.ค. 60 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อการดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคใต้

ปี พ.ศ. 2560 Download 16x16 

Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 13/2560 ลว 12 ม.ค. 60 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 12/2560 ลว 11 ม.ค. 60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 11/2560 ลว 11 ม.ค. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 5/2560 ลว 10 ม.ค. 60 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  Download 16x16  
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 8/2560 ลว 10 ม.ค. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ Download 16x16 
Next 16x16 คำสั่งกรมฯ ที่ 6/2560 ลว 10 ม.ค. 60 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก   Download 16x16

 

คำสั่งย้อนหลังประจำปี 2559