ExBudget

menualforpeople

NGC

 

JobInWeek

 

ข่าวรับสมัครงาน


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นิติกร รายละเอียด  16 มี.ค.2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นิติกร รายละเอียด  28 ก.พ. 2561

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 23 ก.พ. 61 รายละเอียด 25 ม.ค. 61

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด 24 พ.ย. 60

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินกการ รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสหกรณ์ รายละเอียด 17 พ.ย. 60

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด 5 ก.ย. 60

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียด 29 ส.ค. 2560

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ รายละเอียด 18 ส.ค. 2560

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา 7 - 16 ส.ค. 60 รายละเอียด 24 ก.ค. 2560

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา รายละเอียด

 ประกาศจังหวัดพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียด

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ รายละเอียด

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา 13 - 15 มิ.ย. 60 รายละเอียด