หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ลงข่าวการกระจายลำไยสดช่อของจังหวัดพะเยาสู่จังหวัดพิจิตร ว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยได้ดีมาก และขอขอบคุณชาวสหกรณ์จังหวัดพิจิตรมา ณ ที่นี้ด้วย