นายถิรเดช เชาวยุทธ์ ผอ.กสส 4 (อ.จุน อ.ปง) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา โดยได้ให้คำแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุม การบันทึกบัญชี เพื่อเข้าประกวดในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนฯ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560