วันที่ 9 ส.ค.60 ลำไยคุณภาพดี จากกลุ่มทำสวนลิ้นจี่แม่สุก จังหวัดพะเยา ถึง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว จำนวน 2.7 ตัน เป็น รอบที่ 2 ขอขอบคุณที่สนับสุนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจากจังหวัดพะเยาที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมา ณ โอกาสนี้ ด้วย รวมลำไยที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วยระบาย เป็นจำนวน 5.7 ตันแล้ว