9 สิงหาคม 2560 นางดุษณีย์ภรณ์ บุญพุ่มพวง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ขุมชน ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กทม.