วันที่ 9 สิงหาคาม 2560 เวลา 13.30 น. นางภาวรีย์ บุญธรรม ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา