นายถิรเดช เชาวยุทธ์ ผอ.กสส.4 (อ.จุน อ.ปง) ร่วมประชุมให้คำแนะนำในด้านการดำเนินงานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559/60 สกก.ศุภนิมิตจุน จก. วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ