วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางชัชนี อุ่นจิตต์ ผอ.กสส.2 ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 ณ. อ.เชียงม่วน