ราคาลำไยวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เกษตรกรชาวสวนลำไยเริ่มมีกำลังใจในการจำหน่ายผลผลิตลำไย ซึ่งราคาเริ่มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยแล้ว