12 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมพิธีตักบาตรฯ ณ วัดศรีโคมคำ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ