บุคลากรนิคมสหกรณ์เชียงคำ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อำเภอภูซาง