นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ กบส. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา