วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานตลาดเกษตรกรและของดีจังหวัดพะเยา ณ สนามกลางเวียง (ข้างสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา) โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน และมีนายคณิต ลิขิตวิทยาวุธ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิด