วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมือง) ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการทำแผนธุรกิจและการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบความรู้ความเข้าใจให้สมาชิก สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา