น.ส อรทัย แสงศรีจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางธีรนาฎ ใจตาวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งกล้วย วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านปงใหม่ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง

20914547 1589124204451918 7895443079764221202 n