นายถิรเดช เชาวยุทธ์ ผอ.กสส.4 (อ.จุน อ.ปง) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สกก.กรป.กลาง นพค. พะเยา จำกัด เพื่อให้คำแนะนำในด้านบริหารจัดการสหกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสหกรณ์