17 สค. 2560 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์แก่นักเรียนโรงเรียนป่าแฝกสามัคคี อ.แม่ใจ ภายใต้กิจกรรมการจัดตั้งโรงเรียนข้าวและชาวนาชาวนา