วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นางสาวนงลักษณ์  สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (เชียงคำ - ภูซาง)แทนสหกรณ์จังหวัดพะเยา (ผู้แทนคกก.Sc.อ.เชียงคำ) ร่วมกับคณะเกษตรจังหวัดพะเยา คณะเกษตรอำเภอเชียงคำ  และนายภูทรัพย์  ศุภนาถเกรียงไกร ประธานกลุ่มกิจกรรมล้านดาวเรืองเมืองพะเยาน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้การต้อนรับ นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะที่มาตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯณ ชุมชนเปื๋อยเปียง หมู่ที่ 14 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดคาดว่าจะแล้วเสร็จ 100 % ภายในเดือนสิงหาคม 2560  แน่นอน