วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อ.เมือง/ อ.แม่ใจ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และหาแนวทางในการแก้ปัญหา และทำการแนะนำส่งเสริมต่อไป

21013797 1594537597243912 6906372434378808030 o20988423 1594537600577245 5892527994617537313 o