วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเอนก ชื่นใจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม Web Conference โดยมีนายเกียรติคุณ เจริญสวรรค์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดพะเยาครั้งที่ 10 และการประชุม Web Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

20992621 1594644867233185 549639745314228332 n20953253 1594644850566520 7109817054003392625 n