นายเจริญชัย เชื้อสะอาด จพส.ชง. และ น.ส.พรพรรษา เมี้ยงหอม จพส.(กสส.5) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 31 มี.ค. 59 ในวันที่ 24 ส.ค. 60 เวลา 9:00 น. กลุ่มเกษตรกรทำนาเชียงบาน ณ วัดเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

20989309 1595488680482137 2033291039749182032 o