นายถิรเดช เชาวยุทธ์ ผอ.กสส.4 (อ.จุน อ.ปง) และนางศิริออน อ่อนทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59/60 กลุ่มเกษตรกรทำนาลอ โดยได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานและข้อราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 60 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา

21015942 1596306670400338 2278572429114642159 o21055096 1596306727066999 5994231297463347586 o21056145 1596306850400320 1729232832739091727 o