นายปริญญา สารศิริวงศ์ ผอ.กสส.3 (อ.ดอกคำใต้ อ.ภกูามยาว ) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ ก.ทำไร่ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก่กลุ่มเกษตรกร 25/08/60

21032767 1596384110392594 225659137385045638 n