วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายคำรณ พวงมณี เขตตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 15,16 พร้อมด้วยนายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ,ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเรื่องต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่จะดำเนินงานต่อไป

20994119 1596498517047820 5157780754218119997 n