วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อ.เมือง/อ.แม่ใจ เข้าร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกร ทำนาจำปาหวาย

21055956 1597149506982721 1230044475408349625 o