วันนี้วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมงาน 40 ปีจังหวัดพะเยา ช่วงเช้า ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมใจกันออกทำบุญตักบาตร ณ ศาลหลักเมืองพะเยา พร้อมสืบชะตา 5 ประตูเมือง
จังหวัดพะเยา ได้ประกาศให้เป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 นั้น ได้มีการจัดทำบุญมาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวนชาวพะเยาร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้
นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยถึงการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 40 ปี จังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ว่า หลังจากที่จังหวัดพะเยา ได้ประกาศให้เป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 นั้น ได้มีการจัดทำบุญมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนชาวพะเยาในแต่ละอำเภอ ร่วมกันทำบุญตามจุดต่างๆ โดยปีนี้การจัดงานมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณศาลหลักเมือง และตามจุดสำคัญของเมืองได้แก่ บริเวณประตูเมืองทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ประตูชัย ประตูกลอง ประตูปราสาท ประตูเหล็ก และประตูปู่ยี่ ซึ่งจะมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ตลอดจนส่วนราชการร่วมกันประกอบพิธีตกแต่งบริเวณและสถานที่จัดงานทั้ง 5 แห่งและศาลหลักเมือง
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป โดยบริเวณศาลหลักเมืองพะเยา จะเริ่มประกอบพิธีก่อน เริ่มต้นด้วยการประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 40 รูป พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ส่วนพิธีบวงสรวงเทพยาดาบูชาฤกษ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเมืองพะเยา จะประกอบพิธีพร้อมกันทั้ง 6 จุด หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการจะมีการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยา (ต้นสารภี) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จะเป็นประธานในพิธี การแสดงฟ้อนเล็บ การแสดงวงปาดแน รวมถึงการเสวนา “เหลียวหน้า แลหลัง 40 ปีจังหวัดพะเยา” อีกด้วย
จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวพะเยาแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว
ขอบอบคุณข้อมูล : สวท.พะเยา