นายถิรเดช เชาวยุทธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  (อ.จุน อ.ปง) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องคดีความต่างๆ และเรื่องส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ 1 ก.ย.60