วันที่ 6 กันยายน 2560 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและมอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 (แผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Crve) ณ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมมอบแนวทางฯในการประชุมครั้งนี้