22 ก.ย. 60 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำโดย นายเอนก ชื่นใจ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน จัดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรด้านการกระจายลำไยสดช่อออกนอกแหล่งผลิต ณ บ้านสวนชลสินธุ์ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีตัวแทนสหกรณ์|กลุ่มเกษตรกร ที่มีความสนใจและเคยเข้าร่วมโครงการมาแล้ว ให้ความสนใจและเข้าประชุมเพื่อหารือแนวทางต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมรับสถานการณ์ลำไยในปีต่อไป