วันที่ 26 กันยายน 2560 นางสาววาสนา ชำนาญยา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อ.เมือง/แม่ใจ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จำกัด

21993162 1625766180787720 1852806426949963502 o

21992745 1625766230787715 4731399504434700429 o

22048179 1625766340787704 9180840926585731033 o