เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ สหกรณ์ออทรัพย์ครูพะเยา จำกัด โดยมีนายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานคณะทำงานตรวจประเมิน

002 2

002 1

003

004