เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายธนัณกรณ์ สุกันโท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กสส.5 เข้าแนะนำช่วยเหลือการทำบัญชีหลังประชุมใหญ่ ของกลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำแวน ณ บ้านประธาน นายสมบูรณ์ ศรีคำ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา

22406463 1640963692601302 3153245970598215885 n

22450121 1640963695934635 7901962614037583491 n