เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.09 น.นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา อีกทั้งประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีโคมคำ (อำเภอเมือง) และในส่วนของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมพิธีตามสถานที่ต่างๆที่ทางอำเภอจัดขึ้น ดังนี้ อำเภอเชียงคำ- ภูซาง วัดพระธาตุสบแวน , อำเภอปง โรงเรียนปงรัชดาภิเษก , และอำเภอต่างๆทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้ด้วย (ประมวลภาพ)

03

04

05