เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 น.นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (เชียงคำ - ภูซาง) พร้อมทีมงาน ร่วมแสดงความยินดี กับท่านนพฤทธิ์ ศิริโกศล อดีตนายอำเภอเชียงคำ เดินทางไปรับตำแหน่งปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

03

01

02