เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด ณ ที่ทำการสำนักงานสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด เลขที่ 297 หมู่ 11 ต. บ้านถ้ำ อ. ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อหารือเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

01

02