เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายถิรเดช เชาวยุทธ์ ผอ.กสส.4 (อ.จุน อ.ปง) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร.กรป.กลาง นพค.พะเยา จำกัด เพื่อแนะนำการดำเนินงาน และ ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ

04