เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายถิรเดช เชาวยุทธ์ ผอ.กสส.4 (อ.จุน อ.ปง) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สกก.ศุภนิมิตจุน จำกัด เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินงาน และชี้แจงแนะนำระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ

07

08