วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายถิรเดช เชาวยุทธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เดินรถจุน จำกัด เพื่อหารือเรื่องต่างๆ ในการดำเนินการให้สหกรณ์อยู่อย่ามั่นคง มั่งคั่ ยั่งยืน ต่อไป