วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางชัชนี อุ่นจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเชียงม่วน) ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณฺ์พะเยา เข้าแนะนำบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง กลุ่มเกษตรกรทำสวนมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และแนะนำด้าน่างๆด้วย