วันนี้วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นำโดย นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นำ ผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด จัดการประชุมเจรจาซื้อ - ขายเกลือทะเล โดยมีนายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายเอนก ชื่นใจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา อีกทั้งเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมเจรจา ในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกลือทะเลและสินค้าสหกรณ์ต่อไป และจะทำการเจรจา ในจังหวัดแพร่ ,สุโขทัย และจังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

13

14

15