สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมกระจายปลาสลิดแดดเดียวจาก สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ในวันนี้วันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยมี นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ให้ความสนใจในการกระจายปลาสลิดแดดเดียว และบริการนำส่ง สู่เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้สั่งซื้อไว้แล้ว รวมถึง ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ,ฝ่าย ,ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมือกันกระจายปลาสลิดแดดเดียวกันอย่างเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ซึ่งมีความเดือดร้อนอยู่ขณะนี้

16

18

19