วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 และทีมประชาสัมพันธ์ สนง .สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ที่ได้เดินทางมาติดตามงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา และนอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และนายไพรัตน์ เสมอเชื้อ ได้บรรยายงานในส่วนรับผิดชอบด้านการสหกรณ์ ให้ทราบ นับได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง