วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และพัฒนาพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 ณ ลานข่วงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ29472424 1811624388868564 8760127099215282176 n

29511298 1811624265535243 8760903070956650496 n

29496882 1811624175535252 4386046479853158400 n

29512628 1811624272201909 4455798410892541952 n