วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา และ นางชัชนี อุ่นจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเชียงม่วน) นำทีมร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมการออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆที่มาเปิดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ในวันนี้