วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561” ณ ที่ว่าการอำเภอจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยาโดยมี นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ปลูกจิตสำนึกด้านสหกรณ์ และส่งเสริมเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนแก่นักเรียน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ช่วยสร้างสรรค์งานในวันนี้

และกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การให้ความรู้แก่นักเรียนที่มาร่วมงาน มีการจัดบูธนิทรรศการ ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา และโรงเรียนในพระปริยัติธรรม ตลอดจนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา หน่วยงานต่างๆ ได้นำของรางวัลมาร่วมงาน เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การออกร้านโชว์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน การประกวดผลิตภัณ์ของนักเรียน การประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพ การตอบคำถามชิงรางวัล และการมอบรางวัล เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด สิ่งที่นักเรียนจะได้รับคือความเข้าใจ มีความรู้ ในเรื่องของสหกรณ์นักเรียน เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน ครู ได้มีส่วน และทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิถีทางสหกรณ์สืบไป

34755328 1894961930534809 7344398083364487168 o

34667609 1894961340534868 8653536636677652480 o

34670039 1894961347201534 235718469608275968 o

34699460 1894962060534796 4244116407928750080 o

34822162 1894963357201333 7862398304930234368 o

34640543 1894961410534861 8412690465744224256 o

34596429 1894963533867982 439098013026091008 o

34702251 1894963607201308 6367555815393460224 o