วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายคำรณ พวงมณี เขตตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 15,16 พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา , ข้าราชการ , พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมติดตามงาน เพื่อหารือเรื่องต่างๆที่รับผิดชอบ พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและรับฟังคำแนะนำในเรื่องต่างๆจากท่านเขตฯ เพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาด้านการสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ตลอดไป

36270665 1924599640904371 1078233376244105216 o

36333869 1924599440904391 6063136676710973440 o

36339999 1924599754237693 514235317658583040 o

36254300 1924600057570996 1333154124941754368 o

36304208 1924599957571006 682629230009253888 o

36333487 1924599864237682 2093884745363488768 o