นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมสัมมาโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific Regional Saminar on ASEAN Cooperative Commodities forward to the Globe) CLT convention center , Bangkok,Thailand หัวข้อ “สินค้าสหกรณ์อาเซียน …ก้าวไกลตลาดสากล” งานเฉลิมฉลองครบรอบ $50 ปี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561

36954521 1947115308652804 9186851083828330496 o

36946242 1947115631986105 14424076432965632 o

37032750 1947115448652790 1507650322531614720 o